Προσφορές


Σκόνη

   

  ΚΑΙΓΕΤΑΙ το Laptop σας από την πολύ θερμοκρασία? Υπάρχει  πιθανότητα να δημιουργηθούν ανεπανόρθωτες βλάβες όπως να  ΛΙΩΣΟΥΝ οι εσωτερικές συνδέσεις. Σας καθαρίζουμε το Laptop   σας μόνο με 15 €

 

 

 

 

 

Format

 

Format μόνο με 15 €